Taller per a reflexionar al voltant de les conseqüències del sistema de gènere en la comunicació, saber detectar els usos sexistes més freqüents i conèixer algunes alternatives per a emetre missatges més inclusius.